Przewidywanie chorób dzięki sztucznej inteligencji

Blog. Odkryj świat AI

Prognozowanie za pomocą
sztucznej inteligencji

Nadja-Parfenov

Nadja Jürgens
Marketing Specialist
31 stycznia 2020

Za pomocą sztucznej inteligencji można przewidywać katastrofy, epidemie, choroby i wiele innych zdarzeń.

Wczesne przewidywanie pandemii koronawirusa za pomocą sztucznej inteligencji przez kanadyjską firmę BlueDot jest dobrym przykładem tego, jak można wykorzystać sztuczną inteligencję do tworzenia prognoz. BlueDot ostrzegał już swoich klientów o wybuchu epidemii wirusa na kilka dni przed Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Było to możliwe dzięki nauczaniu i szkoleniu algorytmu sztucznej inteligencji z wykorzystaniem danych dotyczących zagrożeń dla zdrowia z poprzednich porównywalnych epidemii/pandemii. Następnie można obserwować najnowsze i najbardziej aktualne dane oraz analizować podobieństwa i analogie. Dane mogą pochodzić z różnych źródeł: platform informacyjnych, blogów i komentarzy internetowych, linii lotniczych, informacji na temat chorób zwierząt itp. AI potrafi przewidzieć, kiedy i gdzie najprawdopodobniej wybuchnie epidemia. Technologia kryjąca się za nią to cyfrowe przetwarzanie języka i uczenie maszynowe.

KI Prognosen

Przewidywanie chorób dzięki sztucznej inteligencji

Stosowanie sztucznej inteligencji nie ogranicza się w żaden sposób jedynie do przewidywania katastrof. Biorąc pod uwagę każdego z nas z osobna, Al może przewidzieć nasze potencjalne choroby, określić czym mogą być i kiedy najprawdopodobniej na nie zapadniemy. Może to sformułować na podstawie naszych danych medycznych. Także i tutaj podstawą do ich sformułowania są wyniki badań z przeszłości, pochodzące od innych osób o podobnym stylu życia, wcześniejszych chorobach, skłonnościach rodzinnych, itp. Może to nam pomóc zidentyfikować i zwalczyć nasze potencjalne przyszłe choroby i być zdrowszym na starość. Jest to dobry pomysł, ale wymaga dużej ilości danych. To największy kłopot, ale można go przezwyciężyć, wystarczy pomyśleć o cyfrowych kartotekach medycznych, aplikacjach zdrowotnych, smartwatchach Fitbit, inteligentnych zegarkach i innych narzędziach pomiarowych i dokumentacyjnych, które wykorzystujemy w codziennym życiu.

Wykrywanie chorób dzięki sztucznej inteligencji

Oczywiście, sztuczna inteligencja może rozpoznać już istniejące choroby. Jest to szczególnie istotne w przypadku rzadkich chorób, w celu skrócenia cierpienia pacjenta poprzez wcześniejsze wykrycie choroby. Jako pomoc dla lekarzy, algorytmy sztucznej inteligencji mogą również określać choroby na podstawie danych z obrazów medycznych i dostarczać wstępnych informacji na ich temat. Może to stanowić ogromną ulgę dla lekarzy i prowadzić do poprawy opieki nad pacjentem. W tym zakresie, TheBlue.ai ściśle współpracuje z lekarzami i klinikami w celu stworzenia rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji, które są integrowalne i mają zastosowanie w codziennej działalności szpitala. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Chcesz korzystać ze sztucznej inteligencji w swojej firmie?