Wirtualny asystent oparty o GenAI z apoQlar

Usprawnienie Procesów Wewnętrznych w apoQlar: Wirtualny Asystent z GenAI do efektywnego wyszukiwania informacji

Client Story – GenAI usprawnia wewnętrzne procesy w apoQlar

O projekcie

Nasz projekt polegał na opracowaniu wirtualnego asystenta opartego na generatywnej sztucznej inteligencji w celu usprawnienia procesów wewnętrznych i przyspieszenia przygotowywania dokumentacji dla partnerów zewnętrznych w firmie apoQlar. Rozwiązanie umożliwia użytkownikom zadawanie konkretnych pytań i otrzymywanie odpowiedzi opartych na wewnętrznej bazie dokumentów i materiałach referencyjnych.

Wyzwania

Nasz projekt zakładał stworzenie wirtualnego asystenta opartego na generatywnej sztucznej inteligencji w celu optymalizacji procesów zespołu wsparcia i przyspieszenia przygotowywania niezbędnej dokumentacji dla klientów. Podczas prac rozwojowych napotkaliśmy kilka kluczowych wyzwań, które wymagały innowacyjnych rozwiązań.

 • Wydajne przetwarzanie tekstu: Jednym z głównych wyzwań było wydajne przetwarzanie tekstu z wielu dokumentów i organizowanie ich w logiczne części. Wdrożyliśmy specjalistyczne metody przetwarzania tekstu i opracowaliśmy system spójnego grupowania istotnych informacji.
 • Efektywne dostarczanie kontekstu: podczas wdrażania asystenta korzystającego z wielu dokumentów zewnętrznych bardzo ważne jest zaprojektowanie skutecznej strategii wyszukiwania odpowiednich informacji i dostarczania ich do kontekstu promptu z możliwie najkrótszym opóźnieniem. Aby spełnić to wymaganie posłużyliśmy się metodami Retrieval Augmented Generation (RAG), i m.in. zintegrowaliśmy wektorową bazę danych, aby skutecznie dostarczać informacje zewnętrzne do dużego modelu językowego (ang. Large Language Model)
 • Prompt engineering – budowanie wirtualnego asystenta z Generative AI szybko prowadzi do wyzwań związanych z maksymalną dostępną długością podpowiedzi, przy założeniu, że chcemy zachować stan konwersacji. Zbudowaliśmy rozwiązanie w taki sposób, aby zachować najistotniejsze informacje podczas całej konwersacji oraz zoptymalizować koszty i opóźnienia modelu.
 • Podawanie Źródeł Informacji: Dodatkowo, dążyliśmy do zapewnienia użytkownikom informacji o źródle danych w celu wzmocnienia wiarygodności i zaufania do odpowiedzi wirtualnego asystenta. Zintegrowaliśmy system referencyjny wskazujący na pochodzenie dostarczonych informacji.

Rozwiązanie

Nasze kompleksowe rozwiązanie obejmowało wdrożenie specjalistycznych metod przetwarzania tekstu, opracowanie skutecznego systemu wyszukiwania informacji, zaawansowanych technik prompt engineeringu oraz integrację systemu referencyjnego. Dzięki pokonaniu wyżej wymienionych wyzwań, nasz wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji umożliwia zespołowi wsparcia apoQlar szybki i precyzyjny dostęp do istotnych informacji, usprawniając procesy i zwiększając wydajność w organizacji.

Unikalne cechy rozwiązania

 • Interaktywny asystent: Rozwiązanie pozwala użytkownikom szybko zadawać pytania w języku naturalnym – takim jak angielski, niemiecki czy polski, aby dowiedzieć się więcej o potrzebnych funkcjach produktu lub szczegółach implementacji, zamiast przeszukiwać setki dokumentów.
 • Precyzyjne odpowiedzi z odwołaniami do źródeł: Wirtualny asystent używa zaawansowanego modelu językowego do tworzenia odpowiedzi zawierających źródła informacji, zapewniając transparentność i wiarygodność.
 • Wydajna ekstrakcja tekstu: Specjalistyczne metody przetwarzania tekstu i grupowania go w logiczne części umożliwiają szybkie wyodrębnianie istotnych informacji z wielu dokumentów.

Korzyści biznesowe

 • Przyspieszenie procesów wewnętrznych i oszczędność czasu pracowników.
 • Szybki dostęp do najistotniejszych informacji na dany temat ze wskazaniem wiarygodnego źródła.
 • Możliwość dostarczania bardziej szczegółowych informacji na zapytania klientów i instytucji.
 • Ograniczenie ręcznego wyszukiwania poprzez wyodrębnianie istotnych informacji z różnych dokumentów.

Nasz wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji usprawnia procesy, ułatwia wymianę wiedzy i przyspiesza przygotowywanie niezbędnej dokumentacji. Interaktywny asystent i precyzyjne odpowiedzi zapewniają płynne interakcje i wspierają efektywność w obszarze obsługi zapytań wewnętrznych. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii nasze rozwiązanie umożliwia zespołowi skupienie się na kluczowych zadaniach, poprawiając ogólną wydajność i dostarczając wyjątkowych doświadczeń klientom.

“Wdrożenie wirtualnego asystenta opartego na Gen AI było przełomowe dla naszego wewnętrznego zespołu wsparcia. Zrewolucjonizowało sposób dostępu i wykorzystywania informacji z naszej obszernej bazy dokumentów. Teraz, możemy szybko znaleźć to, czego potrzebujemy, oszczędzając cenny czas i zasoby.” – apoQlar GmbH

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami już dziś.

*Wymagane pola.  Wypełnienie poniższego formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez TheBlue.ai GmbH danych osobowych zawartych w formularzu w celach kontaktowych, a w razie potrzeby również w celach marketingowych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących użytkownikowi praw, można znaleźć w Klauzuli informacyjnej oraz w naszej Polityce prywatności.