Klauzula informacyjna - theBlue.ai

Klauzula informacyjna

 

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest theBlue.ai GmbH z siedzibą w Hamburgu, c/o The-Labs.Space, Raboisen 32, 20095 Hamburg, tel. +49 40 280 56 248.

* Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, napisz na wskazany powyżej adres naszej siedziby lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

* Twoje dane osobowe, zawarte w powyższym formularzu kontaktowym, będą przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między nami, a także w celach marketingowych (w tym w związku z wysyłaniem materiałów przedsprzedażowych i sprzedażowych, informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.).

* Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych, zawartych w formularzu kontaktowym, jest Twoja dobrowolna zgoda.

* W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, pisząc do nas wiadomość na wskazany powyżej adres korespondencyjny albo adres e-mail.

* Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

* Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być nasi podwykonawcy – dostawcy usług i systemów teleinformatycznych.

* Jeżeli taka potrzeba będzie wynikać z treści Twojego zapytania, możemy udostępnić Twoje dane osobowe spółce Apollogic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Polska – która jest naszą spółką powiązaną.

* Twoje dane będziemy przetwarzać przez maksymalny okres 5 lat od ostatniego kontaktu, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę.

* Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne, jeżeli chcesz nawiązać z nami kontakt albo otrzymywać od nas materiały marketingowe.

* W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych.

* Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo do ich poprawiania.

* Gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem – możesz żądać ich usunięcia.

* Masz prawo również do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość; gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń.

* Możesz żądać przeniesienia swoich danych.

* Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.