Klauzula informacyjna - theBlue.ai

Klauzula informacyjna

 

· Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest theBlue.ai GmbH z siedzibą w Hamburgu, Raboisen 32, 20095 Hamburg, tel. +49 40 24 192 779.

· Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, napisz na wskazany powyżej adres naszej siedziby lub pocztą elektroniczną na adres: contact-anti-bot-bittheblue.ai.

· Twoje dane osobowe, zawarte w powyższym formularzu kontaktowym, będą przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między nami, a także w celach marketingowych (w tym w związku z wysyłaniem materiałów przedsprzedażowych i sprzedażowych, informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.).

· Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych, zawartych w formularzu kontaktowym, jest Twoja dobrowolna zgoda.

· W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, pisząc do nas wiadomość na wskazany powyżej adres korespondencyjny albo adres e-mail.

· Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

· Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być nasi podwykonawcy – dostawcy usług i systemów teleinformatycznych, kurierzy itd.

· Korzystamy z Microsoft 365, stąd Państwa dane osobowe są przekazywane do firmy Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, USA. Dane są przekazywane przez Microsoft do państw trzecich na podstawie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

· Jeżeli taka potrzeba będzie wynikać z treści Twojego zapytania, możemy udostępnić Twoje dane osobowe naszym spółkom powiązanym: apoQlar GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy – specjalizującej się we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań IT z obszaru mieszanej i rozszerzonej rzeczywistości, AI oraz Machine Learning, a także Apollogic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Apoq Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

· Twoje dane będziemy przetwarzać przez maksymalny okres 5 lat od ostatniego kontaktu, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę.

· Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne, jeżeli chcesz nawiązać z nami kontakt albo otrzymywać od nas materiały marketingowe.

· W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych.

· Jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo do ich poprawiania.

· Gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem – możesz żądać ich usunięcia.

· Masz prawo również do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość; gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń.

· Możesz żądać przeniesienia swoich danych.

· Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.