Monitoring polityczny za pomocą GenAI | Policy-Insider.AI

Generatywna sztuczna inteligencja do podsumowywania treści i wyszukiwania informacji w dokumentach politycznych

Client Story – Generatywna sztuczna inteligencja usprawnia platformę monitorowania polityki publicznej Policy-Insider.AI

O projekcie

Współpracując z firmą Policy-Insider.AI, theBlue.ai wykorzystało potencjał generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI), aby zmienić sposób, w jaki użytkownicy pracują ze złożonymi dokumentami politycznymi. Dzięki naszej współpracy opracowaliśmy rozwiązania, które umożliwiają duży szybszy dostęp do kluczowych informacji w morzu danych politycznych, ich łatwiejsze zrozumienie oraz analizę śledzonych treści w szerszym kontekście.

Wyzwania

Polityka publiczna opiera się na przetwarzaniu ogromnej liczby dokumentów, często publikowanych przez różne instytucje i w różnych językach. Wyzwaniem jest wydajne wyodrębnianie najważniejszych informacji dla decydentów w wymaganym czasie. Jednak integracja algorytmów GenAI w środowiskach produkcyjnych wiąże się z wieloma wyzwaniami, w tym potencjalnymi nieścisłościami, trudnościami w konsekwentnym powielaniu wyników oraz brakiem prostych metod oceny wyników modelu. Aby sprostać tym wyzwaniom, wykorzystaliśmy GenAI i wdrożyliśmy zaawansowane metody podpowiadania i oceny. Podejścia te zostały opracowane przez doświadczonych inżynierów NLP, którzy wykorzystali swoją wiedzę i doświadczenie w efektywnej pracy z dużymi ilościami danych tekstowych.

Rozwiązanie

W ramach naszej współpracy z firmą Policy-Insider.AI rozszerzyliśmy ich platformę o innowacyjne i potężne rozwiązanie wykorzystujące generatywną sztuczną inteligencję do efektywnego podsumowywania dokumentów i sugerowania najodpowiedniejszych dokumentów do odpowiedzi na zadane pytania. Opracowaliśmy specjalistyczne rozwiązanie oparte na GenAI, umożliwiające automatyczne generowanie zwięzłych i dokładnych podsumowań dokumentów politycznych. Integracja ta wzbogaca platformę Policy-Insider.AI, pozwalając użytkownikom na bardziej efektywny i skuteczny dostęp, zrozumienie oraz zaangażowanie się w informacje związane z polityką. Dzięki funkcjom takim jak wygodny dostęp do podsumowań dokumentów w ramach platformy oraz powiadomienia e-mail z ukierunkowanymi podsumowaniami dostosowanymi do konkretnych słów kluczowych, użytkownicy mogą zoptymalizować proces wyszukiwania informacji, oszczędzając czas i wysiłek. Nasze rozwiązanie umożliwia użytkownikom podejmowanie dobrze poinformowanych decyzji, nawigowanie po złożonym krajobrazie polityki oraz odkrywanie wartościowych informacji.

Unikalne cechy rozwiązania

  • Wykorzystanie dużego modelu językowego (ang. Large Language Model – LLM) dla zaawansowanych możliwości analitycznych
  • Wykorzystanie zaawansowanych strategii prompt engineeringu
  • Rozszerzenie modeli GenAI o dane klienta dzięki wykorzystaniu metod Retrieval Augmented Generation
  • Iteracyjna pętla treningowa i najnowsze metody LLMOps w celu zapewnienia jakości

Korzyści biznesowe

  • Ułatwiony dostęp do informacji związanych z polityką
  • Oszczędność czasu i wysiłku w wyszukiwaniu informacji i podejmowaniu decyzji
  • Zwiększona efektywność w nawigowaniu po krajobrazie politycznym
  • Cenne informacje kluczowe na temat śledzonych zagadnień w celu podejmowania dobrze poinformowanych decyzji

Nasza współpraca z firmą Policy-Insider.AI pokazuje potencjał generatywnej sztucznej inteligencji w zwiększaniu efektywności i dostarczaniu cennych informacji w dziedzinie polityki. Dzięki wspólnym wysiłkom możemy umożliwić użytkownikom podejmowanie dobrze poinformowanych decyzji, nawigowanie w skomplikowanym krajobrazie politycznym i korzystanie z zalet generatywnej sztucznej inteligencji w różnych branżach. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia naszych artykułów na blogu.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami już dziś.

*Wymagane pola.    Wypełnienie poniższego formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez TheBlue.ai GmbH danych osobowych zawartych w formularzu w celach kontaktowych, a w razie potrzeby również w celach marketingowych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących użytkownikowi praw, można znaleźć w Klauzuli informacyjnej oraz w naszej Polityce prywatności.