Blue RODO wspiera Tirol Kliniken w Innsbrucku – Client Story

Blue.RODO z powodzeniem wspiera Tirol Kliniken w Innsbrucku

Tirol Kliniken GmbH w Innsbrucku (do 24 czerwca 2015 roku znana jako TILAK – Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH) została założona w 1991 roku. To największa i najbardziej zróżnicowana pod względem specjalizacji klinika w zachodniej Austrii. Składa się ona z różnych obiektów, które łącznie zapewniają podstawową opiekę medyczną w Tyrolu. Jako nadrzędna placówka, Tirol Kliniken GmbH zarządza i koordynuje poszczególne jednostki.

Tirol Kliniken GmbH w liczbach

• Blisko 8.550 pracowników
• 115 000 przypadków leczenia szpitalnego i 1,1 mln przypadków leczenia ambulatoryjnego rocznie
• 65.800 indywidualnych usług operacyjnych rocznie
• 2.500 łóżek, średnio 80% obłożenia

Uproszczone procesy dzięki Blue.RODO

Blue.RODO wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI), która automatycznie rozpoznaje i anonimizuje dane pacjenta. Dzięki zastosowaniu wszechstronnego i nieustannie uczącego się algorytmu, Blue RODO rozpoznaje dane pacjenta bardzo precyzyjnie i czyni je nierozpoznawalnymi. Dokumenty medyczne, takie jak karta informacyjna z leczenia szpitalnego, notatki lekarskie i raporty diagnostyczne nie są już ręcznie, lecz automatycznie zanonimizowane. Dzięki temu można zachować standard TGF (Tyrolski Fundusz Zdrowia) i chronić prywatność pacjenta.

Wyzwania związane z implementacją

Sztuczna inteligencja została przeszkolona w celu anonimizacji określonych danych pacjenta i ignorowania pewnych istotnych informacji, aby dane wrażliwe pozostały utajnione. Ponieważ analizowano dokumenty medyczne, istotne było również to, aby odpowiednio przeszkolić algorytm pod kątem konkretnych terminów medycznych.

Co mówi klient?

Tirol Kliniken Quote theBlue.ai