Automatyczne rozwiązanie podsumowania tekstu w call center

Usprawnienie operacji call center dzięki rozwiązaniu do automatyzacji podsumowań rozmów

Client Story – Zautomatyzowane rozwiązanie do podsumowań rozmów dla call center

O projekcie

Nasz klient, znana firma z branży call center, stanął przed wyzwaniem poradzenia sobie z ogromną ilością danych tekstowych i głosowych generowanych przez agentów podczas interakcji z klientami. Wyodrębnienie istotnych informacji z setek godzin rozmów jest trudnym zadaniem, prowadzącym do nieefektywności i luk informacyjnych w organizacji. Klient chciał zautomatyzować proces tworzenia podsumowań połączeń, aby zaoszczędzić czas, poprawić obsługę klienta i zoptymalizować wewnętrzne procedury.

Wyzwania

Praca z językiem mówionym niesie za sobą wyzwania takie jak różnice w jakości nagrań, przerwy w rozmowach i kolokwializmy, zarówno w transkrypcji, jak i generowaniu podsumowań. Dodatkowo, projekt wymagał pracy z językiem polskim, co stanowiło dodatkowe utrudnienie ze względu na ograniczone wsparcie językowe w porównaniu z globalnie używanymi językami, takimi jak angielski czy niemiecki. Aby sprostać tym wyzwaniom, opracowaliśmy zaawansowane metody postprocesingu w celu poprawienia dokładności konwersji mowy na tekst oraz przeszkoliliśmy nasze własne modele sztucznej inteligencji, aby skutecznie przygotowywały notatkę z rozmowy w jednolity sposób.

Rozwiązanie

W ścisłej współpracy z naszym klientem, opracowaliśmy koncepcję automatycznego podsumowywania rozmów. Rozwiązanie składało się z dwóch kluczowych etapów: transkrypcji rozmów z mowy na tekst i generowania zwięzłych podsumowań opartych na wewnętrznych procedurach klienta. Wykorzystując zaawansowane algorytmy przetwarzania języka naturalnego (NLP) i uczenia maszynowego (ML), wykorzystaliśmy moc obliczeniową chmury do efektywnego przetwarzania danych i wydobycia najbardziej istotnych informacji.

Korzyści biznesowe

 • Znacznie zredukowano nakład pracy i czas wymagany do sporządzenia ręcznej notatki po rozmowie.
 • Lepsza obsługa klienta dzięki skutecznej wymianie informacji w ramach organizacji
 • Ustandaryzowane tworzenie notatek w celu optymalizacji procesów i lepszego reagowania na potrzeby klientów.
 • Wzrost wydajności operacyjnej i produktywności w centrum telefonicznym
 • Poprawione możliwości analizy danych do wydobycia wartościowych wniosków z rozmów

Unikalne cechy rozwiązania

 • Zaawansowane algorytmy przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego
 • Infrastruktura oparta na chmurze dla skalowalnego i efektywnego przetwarzania danych
 • Zaawansowane metody postprocesingu w celu poprawy dokładności konwersji mowy na tekst
 • Dostosowane modele sztucznej inteligencji przeszkolone pod kątem języka polskiego

Nasze projekt automatyzacji podsumowań dla klienta z branży call center stanowi znaczący krok naprzód w usprawnianiu operacji i optymalizacji obsługi klienta. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, umożliwiamy naszym klientom wydobycie kluczowych informacji z rozmów w efektywny sposób, oszczędzając cenny czas i zasoby. Dzięki zaawansowanym algorytmom i dostosowanym modelom językowym nasze rozwiązanie zapewnia dokładną transkrypcję i podsumowanie, nawet w trudnych kontekstach lingwistycznych.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami już dziś.

*Wymagane pola.  Wypełnienie poniższego formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez TheBlue.ai GmbH danych osobowych zawartych w formularzu w celach kontaktowych, a w razie potrzeby również w celach marketingowych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących użytkownikowi praw, można znaleźć w Klauzuli informacyjnej oraz w naszej Polityce prywatności.