Konsultacje w zakresie konserwacji predykcyjnej

Doradztwo w zakresie konserwacji predykcyjnej dla producenta samochodów

Client Story – Konserwacja predykcyjna w firmie motoryzacyjnej

O projekcie

Podjęliśmy współpracę z producentem z branży motoryzacyjnej, w formie projektu konsultingowego mając na celu wsparcie go w wyzwaniach związanych z pracami konserwacyjnymi. Klient zwrócił się do nas o wsparcie w optymalizacji procesów konserwacji maszyn, które pochłaniały znacząco dużo czasu i generowały wysokie koszty, gdy maszyny ulegały awariom, powodując zakłócenia w produkcji. Nasze usługi konsultacyjne miały na celu dostarczenie wskazówek i przedstawienie architektury rozwiązania, aby pomóc klientowi zrozumieć możliwości konserwacji predykcyjnej (predictive maintenance).

Wyzwania

 • Czasochłonne procesy konserwacji maszyn wpływające na efektywność produkcji.
 • Wysokie koszty związane z awariami maszyn i wynikającymi z tego zakłóceniami w produkcji.

Rozwiązanie

W ramach projektu konsultacyjnego dostarczyliśmy klientowi następujące kluczowe elementy:

 • Ocena potrzeb: Dzięki kompleksowym dyskusjom i analizom zweryfikowaliśmy wymagania klienta, uzyskując dogłębne zrozumienie jego bolączek związanych z konserwacją.
 • Ocena technologii: Wykorzystując nasze doświadczenie, doradziliśmy klientowi w sprawie najbardziej odpowiednich technologii konserwacji predykcyjnej. Oceniliśmy, w jaki sposób można zastosować systemy Big Data i uczenia maszynowego, aby skutecznie sprostać wyzwaniom.
 • Analiza rozwiązania: Wspólnie przeprowadziliśmy dogłębną analizę istniejącej infrastruktury klienta, identyfikując obszary, w których można skutecznie wdrożyć konserwację predykcyjną.
 • Architektura rozwiązania: W końcowej fazie zaprezentowaliśmy kompleksową architekturę rozwiązania, która przedstawiała kluczowe komponenty i punkty integracji rozwiązania konserwacji predykcyjnej. Architektura zilustrowała, w jaki sposób można wykorzystać systemy Big Data i uczenia maszynowego, aby umożliwić konserwację predykcyjną.

Korzyści biznesowe

 • Wzrost świadomości na temat możliwości i technologii konserwacji predykcyjnej (predictive maintenance).
 • Zwiększona świadomość w zakresie optymalizacji procesów konserwacji.
 • Wgląd w sposób wykorzystania dużych zbiorów danych i uczenia maszynowego w celu przewidywania potrzeb konserwacji maszyn.
 • Plan wdrożenia rozwiązania konserwacji predykcyjnej dostosowanego konkretnych potrzeb klienta.

Dzięki naszym usługom konsultingowym w zakresie konserwacji predykcyjnej zapewniliśmy producentowi z branży motoryzacyjnej cenne spostrzeżenia i kompleksową architekturę rozwiązań dostosowaną do jego potrzeb. Nasze usługi konsultingowe umożliwiły klientowi optymalizację strategii konserwacji, obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności operacyjnej. Dzięki zrozumieniu możliwości konserwacji predykcyjnej z wykorzystaniem Big Data i systemów uczenia maszynowego, klient jest teraz przygotowany do podejmowania świadomych decyzji i wdrażania proaktywnych środków w celu zapobiegania awariom maszyn i poprawy wyników produkcji.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami już dziś.

*Wymagane pola.  Wypełnienie poniższego formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez TheBlue.ai GmbH danych osobowych zawartych w formularzu w celach kontaktowych, a w razie potrzeby również w celach marketingowych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących użytkownikowi praw, można znaleźć w Klauzuli informacyjnej oraz w naszej Polityce prywatności.