Warsztaty z zakresu sztucznej inteligencji dla Komisji Europejskiej

Warsztaty z zakresu sztucznej inteligencji dla Komisji Europejskiej w Brukseli

European Commission

O komisji europejskiej

Komisja Europejska jest niezależną politycznie władzą wykonawczą Unii Europejskiej (UE). W systemie politycznym UE pełni ona przede wszystkim funkcje wykonawcze i odpowiada rządowi w systemach państwowych. Promuje ogólne interesy UE, proponując nowe akty prawne i egzekwując je.

Rozwiązanie

TheBlue.ai zorganizował i przeprowadził warsztaty dla polityków, aby wyjaśnić podstawy sztucznej inteligencji, związane z nią technologie i możliwe zastosowania. Politycy mogli wziąć udział w dyskusjach, które dotyczyły wpływu regulacji unijnych na rozwój SI w Europie, a także możliwych wpływów na środowisko i modeli biznesowych SI.

Dlaczego?

Komisja Europejska planuje w ciągu najbliższych kilku lat zwiększyć poziom inwestycji w sztuczną inteligencję. Warsztaty miały na celu pomóc politykom w zrozumieniu podłoża technicznego i praktycznych możliwości zastosowania sztucznej inteligencji.