Zastosowanie AI w firmach

Zastosowanie. Odkryj AI w najlepszym wydaniu.

Natural Language Processing (NLP)

Co to jest?

NLP to zbiór technik, ktore umożliwiają komputerom analizę i interpretację ludzkiego języka.

Gdzie można je wykorzystać?

 • Automatyczne podsumowania tekstów,
 • Tworzenie automatycznych notatek z języka mówionego,
 • Boty analizujące treść maili i odpowiadające na wiadomości na czacie,
 • Rekomendacje podobnych dokumentów na bazie zawartości,
 • Automatyczna analiza wydźwięku o produktach oparta o opinie w Internecie.

Image Processing (IP)

Co to jest?

Celem IP jest umożliwianie komputerom widzenia, rozpoznawanie i analizy obrazów i sekwencji video.

Gdzie można je wykorzystać?

 • Wykrywanie brakujących artykułów na półkach,
 • Detekcja wad produktów w kontroli jakości,
 • Automatyczne wykrywanie guzów i zniekształceń na obrazach medycznych,
 • Detekcja obiektów w oparciu o zdjęcia satelitarne/ filmy z dronów,
 • Rozpoznawanie gestów.

Machine Learning (ML)

Co to jest?

ML obejmuje metody, które pozwalają komputerom na uczenie się z danych i wykrywanie ukrytych związków i wzorów.

Gdzie można je wykorzystać?

 • Predictive maintenance – wykrywanie możliwych przyszłych usterek maszyn na podstawie danych z sensorów,
 • Predykcje zapotrzebowania/ cen/ zużycia w oparciu o dane historyczne i inne zmienne,
 • Dokładna segmentacja klientów,
 • Rekomendacje produktów i usług oparte o zachowania użytkowników,
 • Wykrywanie oszustw.