Sprawna opieka nad pacjentem dzięki sztucznej inteligencji - theBlue.ai

Blue Healthcare Diagnostics

Blue Healthcare Diagnostics usprawnia opiekę nad pacjentem, upraszcza i optymalizuje procesy medyczne, wspiera lekarzy i pomaga zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów.

icon-1-detect-pathologies

Segmentacja medyczna
i wykrywanie patologii

icon-3-summarizes-medical-documents

Dokumentacja medyczna
i rozliczanie

group-4

Opieka
nad pacjentem

group-28

Anonimizacja

Segmentacja medyczna i wykrywanie patologii​

Blue Healthcare Diagnostics jest algorytmem sztucznej inteligencji szkolonym na danych z różnych źródeł i przetwarzającym obrazy medyczne z MRI, CT, CBCT i innych.

diagnostyka medyczna

Segmentacja medyczna i wykrywanie patologii

Blue Healthcare Diagnostics jest algorytmem sztucznej inteligencji szkolonym na danych z różnych źródeł i przetwarzającym obrazy medyczne z MRI, CT, CBCT i innych.

Segmentacja kości

Segmentacja kielichów nerkowych

Mózg (substancja biała, substancja szara, płyn mózgowo-rdzeniowy)

Kompleksowa patologia neurologiczna

Mózg (substancja biała, substancja szara, płyn mózgowo-rdzeniowy)

Wykrywanie FCD (ogniskowa dysplazja korowa)

Segmentacja naczyń

Łączymy istniejące rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, które są już wykorzystywane przez instytuty badawcze, szpitale uniwersyteckie i firmy, a także wspieramy Ciebie i Twoich lekarzy na drodze do cyfryzacji. Połączymy Sztuczną Inteligencję z Twoimi systemami PACS, SAP, KISS i wieloma innymi.

blue-medical

Dokumentacja medyczna i rozliczenie

Streszczenie tekstu medycznego

Złożone opisy medyczne są automatycznie streszczane, dzięki czemu lekarz otrzymuje najważniejsze informacje pozwalające na szybką ocenę medyczną pacjenta.

Analiza medyczna

Analiza danych medycznych w celu przewidywania i wykrywania chorób dla lepszej opieki nad pacjentem i zwiększenia jego bezpieczeństwa (analiza krwi, EEG/EKG, bicie serca i inne).

Głosowe raporty po operacji

Lekarz głosowo generuje raportu z sali operacyjnej, który jest następnie automatycznie przekształcany na tekst i dalej przetwarzany, aby w przyszłości zaoszczędzić jego lub innych lekarzy czas. Rozwiązanie to można wykorzystać również do edukacji pacjentów, planowania czy przeprowadzenia operacji.
Blue Healthcare Diagnostics automatycznie wyszukuje również odpowiednie kody CPT (Current Procedural Terminology) w raporcie po operacji.

Anonimizacja danych

Dane osobowe pacjentów w dokumentach medycznych, takich jak raporty, ekspertyzy, faktury itp. mogą być automatycznie ukrywane i przygotowywane dla odpowiednich organów (np. firm ubezpieczeniowych) bez konieczności ręcznego ingerowania.

Można również przetwarzać pliki wideo i zdjęcia, a lekarze, chirurdzy i personel sali operacyjnej mogą być automatycznie zamazywani. Blue RODO prawidłowo przygotowuje dane osobowe do dalszego przetwarzania i czyni je nierozpoznawalnymi (pikselując twarze i informacje o pacjencie).

Dlatego Blue Healthcare Diagnostics:

Zwiększa bezpieczeństwo pacjentów

Ogranicza pracę ręczną

Odciąża pracowników

Daje więcej czasu
na ważniejsze zadania

Pozwala na szybką ocenę pacjentów dzięki zautomatyzowanym procesom

Zastosowanie

Placówki medyczne, takie jak kliniki i szpitale

hospital-healthcare

Warsztaty Blue Healthcare i wdrożenie

Oferujemy Ci aktywny warsztat, podczas którego poznamy Twoje wymagania, aktualną infrastrukturę i zaproponujemy użycie sztucznej inteligencji. W rezultacie przedstawimy koncepcję architektoniczną i wdrożeniową do realizacji w twojej klinice/praktyce.

Wstępne 2-dniowe warsztaty

circle

Warsztaty dla lekarzy i osób odpowiedzialnych

circle

Konfiguracja architektoniczna

circle

Wsparcie dla Twoich modeli sztucznej inteligencji

circle

Warsztaty Blue Healthcare i wdrożenie

Oferujemy Ci aktywny warsztat, podczas którego poznamy Twoje wymagania, aktualną infrastrukturę i zaproponujemy użycie sztucznej inteligencji. W rezultacie przedstawimy koncepcję architektoniczną i wdrożeniową do realizacji w twojej klinice/praktyce.

Jest wiele sposobów na optymalizację twojej placówki medycznej.
Realizując wizję Twojej kliniki lub gabinetu wprowadzimy Cię na nową ścieżkę rozwoju. Skontaktuj się z nami.

phone
+48 61 631 10 67
mail
contact-anti-bot-bittheblue.ai