Blue Sammanfattning - sammanfattar texter och konversationer

Blue Sammanfattning.

Blue Sammanfattning förkortar, analyserar och klassificerar automatiskt dina dokument, konversationer och möten.

Hur fungerar BLUE SAMMANFATTNING?

För mycket data att analysera,
klassificera och sammanfatta

  • Samtal
  • Möten
  • Dokument
  • Protokoll
unhappy coworker

Lösningen

Gör det automatiskt med BLUE SAMMANFATTNING

Sammanfattade, analyserade och klassificerade konversationer, dokument, möten och protokoll.

documents mess
documents summary
plusdot

Få tid för viktigare uppgifter.

plusdot

Så fungerar Blue Sammanfattning

happy coworker

Att gå igenom långa texter, filtrera och redigera den viktigaste informationen kräver mycket tid och ansträngning. Precis som i långa möten, förhandlingar och viktiga samtal måste protokoll skrivas av en närvarande person. Till slut kostar det mycket onödiga pengar.

Blue Sammanfattning förkortar dem åt dig!

Den bearbetar alla dina dokument, finner viktig information och skapar en färdig sammanfattning för dig.
För möten, förhandlingar och samtal överför Blue Sammanfattnign talet till text och ger dig ett detaljerat och sammanfattat utskrift.

Därför Blue Sammanfattning

check

Spara pengar genom automatiserade
sammanfattning

check

Föra mer protokollintensiva samtal och möten

check

Få tid för viktigare uppgifter

check

Minska fel och garantera kvalitet genom pålitlig AI

Tillämpningar

Det finns många applikationsfällt: Blue Sammanfattning kan användas vid företagsmöten och kundsamtal, från callcenter till polisrapporter, vid domstolsprövningar, på sjukhus och mer.

Företag

Försäkringsbolag

Call centers

Polis

Sjukhus

Domstol

icon

Företag

Från alla typer av dokument, t.ex. kontrakt, protokoll, e-post etc. från PDF till Word och fri text anteckningar extraheras de viktigaste fakta automatiskt och sammanfattas till de viktigaste uttalandena.
icon

Försäkringsbolag

Blue Sammanfattning förkortar tekniska texter, såväl som kundmöten, e-post, klagomål, olycksrapporter med mera. Dessutom klassificeras dessa och sorteras automatiskt.
icon

Callcenter

Blue Sammanfattning extraherar viktig information från alla typer av samtal, från personliga till telefon- och Skype-samtal och ger dig ett omfattande protokoll vid behov.
icon

Polis

Från anklagan till uttalandet är allt strikt dokumenterat av polisen. Blue Sammanfattning protokollar lokala uttalanden, extraherar viktig information och klassificerar dem. Dokument kan förhandsgranskas och viktig information kan visas.
icon

Sjukhus

Konversationer med patienterna och medicinska rapporter sammanfattas och sparas av Blue Sammanfattning. Loggar och rapporter visas automatiskt och reduceras till det väsentliga.
icon

Domstol

Långa möten, flera parter, många viktiga informationer - domstolsposter kräver mycket ansträngning och tid men är oumbärliga. Blue Sammanfattning skapar automatiskt domstolprotokoll och reducerar dem till det nödvändiga som krävs.

Tillämpningar

Det finns många applikationsfällt: Blue Sammanfattning kan användas vid företagsmöten och kundsamtal, från callcenter till polisrapporter, vid domstolsprövningar, på sjukhus och mer.

Företag

Från alla typer av dokument, t.ex. kontrakt, protokoll, e-post etc. från PDF till Word och fri text anteckningar extraheras de viktigaste fakta automatiskt och sammanfattas till de viktigaste uttalandena.

Försäkringsbolag

Blue Sammanfattning förkortar tekniska texter, såväl som kundmöten, e-post, klagomål, olycksrapporter med mera. Dessutom klassificeras dessa och sorteras automatiskt.

Callcenter

Blue Sammanfattning extraherar viktig information från alla typer av samtal, från personliga till telefon- och Skype-samtal och ger dig ett omfattande protokoll vid behov.

Polis

Från anklagan till uttalandet är allt strikt dokumenterat av polisen. Blue Sammanfattning protokollar lokala uttalanden, extraherar viktig information och klassificerar dem. Dokument kan förhandsgranskas och viktig information kan visas.

Sjukhus

Konversationer med patienterna och medicinska rapporter sammanfattas och sparas av Blue Sammanfattning. Loggar och rapporter visas automatiskt och reduceras till det väsentliga.

Domstol

Långa möten, flera parter, många viktiga informationer - domstolsposter kräver mycket ansträngning och tid men är oumbärliga. Blue Sammanfattning skapar automatiskt domstolprotokoll och reducerar dem till det nödvändiga som krävs.

twoplusblue oneplusgold

Paketen

Välj ditt alternativ

Basic

Blue Sammanfattning

Standardtext eller standardtal

Talspråk

Personliga konversationer, telefon
samtal och online-möten

Dokument av alla slag

Licens från 5000 EUR

Implementering: 4 – 12 veckor

Utvidgad

(standardpaket ingår)

​Branschspecifik text eller tal

Teknisk text (jargon, vetenskaplig,
medicinsk, teknisk, osv.)

Dokumentklassificering
och sortering

Pris beroende på komplexiteten

av data och krav.

plusplus
twogoldplusoneblueplus

Så arbetar vi

Kort sammtal och identifiering dina krav

circle

Implementeringsschema och prisuppgift

circle

Utbyta av provdata

circle

Projektstart!

circle

Så arbetar vi

Blue Kvalitetskontroll
Blue Kvalitetskontroll
Blue Kvalitetskontroll
Blue Healthcare Diagnostics

Vi löser dina problem och gör din vision möjlig

Kontakta oss.

phone
+ 49 (0) 40 280 56 248
mail
contact-anti-bot-bittheblue.ai