Zautomatyzowane rozwiązanie streszczenia tekstu - Client Story

Narzędzie do generowania automatycznego podsumowania rozmowy dla firmy Call Center

Call Center

Aby wyeliminować konieczność robienia przez agentów call center ręcznych notatek podczas rozmów z klientami, stworzyliśmy narzędzie, które konwertuje język mówiony na tekst i tworzy podsumowanie najważniejszych informacji klienta. Każda pojedyncza rozmowa jest automatycznie podsumowywana. Stanowi to optymalną podstawę do dalszych zastosowań, na przykład do analizy i optymalizacji procesów wewnętrznych i problemów klienta.

Zastosowane technologie

Python, konwersja języka mówionego do tekstu, przetwarzanie języka naturalnego, uczenie maszynowe