AI Avatar na 141. Kongresie Niemieckiego Chirurgicznego

AI Avatar na 141. Kongresie Niemieckiego Towarzystwa Chirurgicznego

Historia Klienta – AI Avatar angażuje odwiedzających na 141. Kongresie Niemieckiego Towarzystwa Chirurgicznego

O projekcie

Współpracując z apoQlar, opracowaliśmy nowoczesnego Avatara AI, który został zaprezentowany w dniach od 23 do 26 kwietnia 2024 r., podczas 141. Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Chirurgicznego (DCK 2024) w Centrum Kongresowym w Lipsku. Głównym celem Avatara AI było stworzenie innowacyjnego interfejsu do interakcji z odwiedzającymi kongres, dostarczanie informacji o wydarzeniu, głównym organizatorze oraz odpowiedzi na pytania dotyczące harmonogramu wydarzeń – wszystko to za pośrednictwem interakcji głosowej. Avatar był prezentowany w dwóch formatach: na dużym ekranie z mikrofonem oraz w wirtualnej rzeczywistości za pomocą okularów wirtualnej rzeczywistości Meta Quest 3.

AI Avatar
Rycina 1: Odwiedzający rozmawiający z naszym Avatarem AI na ekranie

Wyzwania

W trakcie realizacji naszego projektu napotkaliśmy kilka znaczących wyzwań, które wymagały innowacyjnych rozwiązań i starannego planowania:

 • Bariery komunikacyjne: Miejsce kongresu było niezwykle hałaśliwe, zatłoczone przez liczne stoiska i odwiedzających, co utrudniało wyraźną komunikację.
 • Opóźnienia: Minimalizacja opóźnień była kluczowa, aby zapewnić płynne, rzeczywiste rozmowy z avatarem.
 • Planowanie sesji: Ze względu na napięty harmonogram z wieloma równoległymi wydarzeniami, rekomendowanie sesji wymagało precyzyjnego i efektywnego zarządzania informacjami.

Rozwiązanie

Aby skutecznie sprostać wyzwaniom napotkanym podczas projektu, zaimplementowaliśmy kompleksową architekturę rozwiązania wykorzystującą najnowocześniejsze technologie:

 • Zaawansowane modele językowe: Wykorzystaliśmy duże modele językowe (LLMs) do poprawy rozumienia i generowania języka naturalnego.
 • Zoptymalizowane modele mowy: Najbardziej zaawansowane modele tekst-na-mowę i mowa-na-tekst były używane do zapewnienia płynnych interakcji werbalnych.
 • Efektywny system komunikacji: Zaimplementowano web sockety i system kolejkowania wiadomości dla efektywnej komunikacji między wszystkimi komponentami, z częściową równoległością w celu zmniejszenia opóźnień.
 • Inteligentny system wyszukiwania danych: Zintegrowaliśmy mechanizm wywoływania funkcji z architekturą typy RAG (ang. Retrieval Augmented Generation), aby wyszukiwać i dodawać do kontekstu najbardziej relewantne informacje oraz generować dokładne odpowiedzi.
 • Techniki redukcji szumów: Aby zmniejszyć hałas i poprawić wydajność w hałaśliwym środowisku kongresowym zostały użyte profesjonalne mikrofony i dostosowania na poziomie oprogramowania.

Szczegóły technologiczne

Sukces naszego awatara możliwy był dzięki płynnej integracji wielu zaawansowanych technologii:

 • Duże modele językowe (LLMs): Modele te ułatwiły zrozumienie i generowanie języka naturalnego, co było kluczowe dla podstawowych funkcjonalności systemu.
 • Modele tekst-na-mowę i mowa-na-tekst: Zapewniły one precyzyjne rozpoznawanie mowy oraz szybką i naturalnie brzmiącą syntezę mowy poprawiając interakcje z użytkownikami.
 • Web sockety i systemy kolejek wiadomości: Komponenty te zapewniły efektywną komunikację w czasie rzeczywistym, minimalizując opóźnienia dzięki skutecznym technikom przetwarzania równoległego.
 • Mechanizm wywoływania funkcji i architektura RAG: Pozwoliły one na dynamiczne wyszukiwanie informacji i generowanie dokładnych odpowiedzi, znacznie zwiększając interaktywne zdolności awatara.
 • Profesjonalny sprzęt audio: Został połączony ze specjalnymi dostosowaniami oprogramowania, aby skutecznie zarządzać hałaśliwymi środowiskami, zapewniając procesowanie audio w różnych warunkach.
Ai Avatar polish
Rycina 2: Odwiedzający rozmawiający z naszym AI Avatarem przez wirtualną rzeczywistość za pomocą Meta Quest 3

Dzięki temu innowacyjnemu podejściu udało nam się stworzyć Awatara AI, który nie tylko spełnił, ale przekroczył oczekiwania uczestników kongresu, zapewniając angażujące interaktywne doświadczenia.

Skontaktuj się z nami

Jak możemy Ci pomóc? Daj nam znać, jeśli masz podobne projekty lub chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób sztuczna inteligencja może wspierać Twoje procesy.

Pola oznaczone jako wymagane poniżej pomogą nam odpowiednio przetworzyć Twoje zapytanie. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

*Wymagane  Wypełnienie poniższego formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez TheBlue.ai GmbH danych osobowych zawartych w formularzu w celach kontaktowych, a w razie potrzeby również w celach marketingowych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących użytkownikowi praw, można znaleźć w Klauzuli informacyjnej oraz w naszej Polityce prywatności.